Извършваме и доставка на дървесна и храстова растителност на конкурентни цени и с отлично качество! Доставените от нас растения са школувани, с най-добри характеристики, закупуват се от лицензирани производители!