Съни Гардънс е Вашият партньор

Съни Гардънс ООД

Фирма Съни Гардънс ООД предлага на своите клиенти пълен набор от услуги, свързани с със снегопочистване озеленяване, проектиране и поддържане на градини, паркове, обществени зелени площи, дворове, частни градини и къщи, вили, озеленяване на кафенета и ресторанти, бензиностанции, озеленяване на офис–сгради и офиси, озеленяване на складови бази, хотелски комплекси.

Фирмата предлага уникални решения за всеки клиент, като се съобразява с неговите изисквания.

За нас е важно да знаем какви са Вашите желания и виждания за бъдещия дизайн на градината Ви.

Процесът на озеленяване протича на няколко етапа:

  • Запознаване с терена и изискванията на инвеститора;
  • Изготвяне на идеен проект и съгласуването му с клиента;
  • Изготвяне на дендрологичен и посадъчен проект, количествено-стойностна сметка;
  • Одобряване на проекта и изпълнението му.