Комбинацията от жива и нежива природа свързва дворното пространство с околния пейзаж. Важно е да се отбележи, че скалният кът трябва да се композира с подходяща растителност, която да има декоративен ефект през цялата година. Изборът на място също е важен елемент при изграждането му. За финал не можем да пренебрегнем скалите и минералите, наричани за по-кратко камъни.

Ние от фирма Съни Гардънс ООД със замах и професионализъм проектираме скални кътове вместо вас, съобразявайки се с правилата за проектиране и желанията на клиента. В резултат на това се получава прекрасна комбинация от декоративна растителност и скални елементи.