Поддържането е най-важната част от озеленяването. Тя се прилага през целия вегетационен сезон. Чрез поддържането се осъществява нормалното развитие на растителността, добри фитосанитарни условия и отличен външен вид на Вашата градина. По този начин чудната „картина“, която е представлявала градината Ви в самото начало, се запазва такава и дори става по-красива през годините.

Трябва да се знае, че поддържането включва голям асортимент от дейности, които извършени по правилния начин, спомагат градината Ви да бъде на високо ниво.

Най-важните дейности са:

 • Поддържане на тревата:
  Редовна коситба;
  Подхранване с минерални торове;
  Аериране;
  Третиране с препарати против плевели;
  Окантяване;
  Поливане;
  Подсяване с тревни смески.
 • Поддържане на декоративни дървета и храсти:
  Резитби;
  Плевене;
  Окопаване;
  Зазимяване.
 • Борба с къртиците.

Всички тези задължителни мероприятия изискват много време и средства. В натовареното ежедневие повечето от хората трудно комбинират тези два фактора.

Ние, като професионалисти, сме обучили екип, който компетентно извършва всяка стъпка в процеса на поддържане. Затова и клиентите ни се доверяват и разчитат на нас във всеки един момент!