Плочопътеките на тревна фуга са неделим елемент от дворното пространство. Функцията им е освен чисто транспортна (да се преминава през терена, по точно определен маршрут, предпазвайки от каляне), така и естетическа функция (свързвайки екстериора с интериора). Те придават допълнителна естетика на пространството, с допълването на нов елемент, а именно плочите.