Направата на дренажна система в едно дворно пространство е препоръчителна за терени с трудно отцедлива почва. Дренажната система представлява система, която изкарва ненужната вода от дворното място.